Genom en riktad nyemission blir Öresundskrafts samägda bolag Utvecklingsklustret Energi AB delägare i Bright Energy AB. Investeringen uppgår till 15 miljoner kronor, fördelat på de fem bolagen i Utvecklingsklustret Energi. In som delägare går samtidigt Montel AS, en Oslobaserad leverantör av information och teknologi för den europeiska energibranschen.

Med Brights öppna och datadrivna, digitala plattform kan energibolag som Öresundskraft erbjuda sina kunder en rad tjänster, bland annat att minska elanvändning under de dyraste timmarna på dygnet, så kallade effekttoppar. I princip kan alla förekommande tjänster från ett energibolag levereras via Brights egenutvecklade och AI-baserade app: kundsidor, chatt-funktion, betalning av fakturor, prognoser för framtida elanvändning och -kostnader, med mera.

Brights lösning har väckt internationellt intresse:

– Vi ser just nu en enorm efterfrågan på vår tjänst. Därför känns det fantastiskt att vi med hjälp av Utvecklingsklustret och Montel kan skala upp vår affär och ta den till övriga Norden och Europa. Dessutom maximerar vi klimatnyttan från sol- och vindkraft, och hjälper till att hantera problemet med kapacitetsbrist i de europeiska elnäten. Det säger David Forsberg, grundare och vd för Bright.

– Vi har mycket goda erfarenheter av samarbetet med Bright och för oss finns både ett kundperspektiv och ett hållbarhetsperspektiv i förvärvet, menar Charlotte Holst, chef för affärsområde Konsumentlösningar på Öresundskraft.

–Tusentals av våra kunder använder appen och den växer i popularitet. Samtidigt finns en strategisk aspekt. Elektrifiering är en av lösningarna på klimatkrisen men för att inte överbelasta elnätet måste vi ge våra kunder möjlighet och incitament att optimera eluttaget över dygnets timmar. Där är Brights plattform ett utmärkt verktyg.

Charlotte Holst ser också potential för bredare användning av appen:

– Våra egna, energirelaterade tjänster är bara början. Det finns inget som hindrar att andra typer av kommunala tjänster inkluderas. Rapportering om vattenavläsning, beställning av sophämtning, samhällsinformation om störningar och mycket annat, allt i ett gemensamt gränssnitt i medborgarnas telefoner.

Utvecklingsklustret Energi AB ägs av Tekniska verken i Linköping, Jämtkraft, Öresundskraft, Jönköping Energi och Umeå Energi. Bolaget, med huvudkontor i Linköping, är ett innovationsbolag med fokus på lösningar för framtidens energisystem med digitala plattformar för energianvändning och energioptimeringstjänster.

Bright Energy AB etablerades 2012 och samarbetar med energibolag som vill stärka relationen med sina slutkunder och samtidigt erbjuda dem verktyg för smartare elanvändning med minskad miljöpåverkan. www.getbright.se

Montel AS har huvudkontor i Oslo och är ledande i Europa på nyheter och olika data- och softwaretjänster för den europeiska energimarknaden. www.montelnews.com/en/