I en artikel i New York Times tidigare i år framkom uppgifter om tvångsarbete i samband med tillverkning av solceller i Kina. I artikeln nämns bland annat Jinko Solar, ett av världens största solcellsföretag.

– Vi ser med oro på uppgifterna om tvångsarbete. Om de stämmer tar vi starkt avstånd från detta. Det går helt emot våra värderingar och mänskliga rättigheter. Det säger Filip Wiqvist, solcellsansvarig på Öresundskraft.

– Även om vi inte använder solceller specifikt från Jinko Solar så kvarstår det faktum att i Kina och Xinjiang-provinsen produceras merparten av världens solceller, liksom råvaran till solceller. Uppgifterna om att tvångsarbete kan förekomma på flera fabriker i Xinjiang är därför oroande.

Öresundskrafts branschkollega Kraftringen uppmanar till ett gemensamt initiativ mot tvångsarbete inom solcellstillverkning. Man vill att hela branschen sluter upp för att möjliggöra ytterligare revisoner och kontroller vid de olika fabrikerna, certifiering för att säkerställa skäliga arbetsvillkor och att information om eventuella missförhållanden delas via branschorganisationen Svensk Solenergi.

– Det är bra initiativ som vi ställer oss bakom, helt och fullt. Det är viktigt att vi agerar gemensamt, tillsammans med kollegor i branschen och branschorganisationer. Social hållbarhet är ett av FN:s globala mål och det målet, tillsammans med andra mål, har vi anammat under devisen ”tillsammans för 17”. Där finns ingen plats för tvångsarbete eller annan kränkande behandling.