Under 2020 producerade Helsingborgs solceller 14,6 GWh el, en 50-procentig ökning sedan 2019. Nu har tio procent av stadens solelsmål uppnåtts.

Sammanlagt byggdes 250 solcellsanläggningar i Öresundskrafts nät i Helsingborg, att jämföra med 164 föregående år. Totalt finns 642 anläggningar i Helsingborgsnätet.

I Ängelholm tillkom 83 anläggningar och produktionen ökade med 44 procent. Där finns nu 242 anläggningar.

– Siffrorna överträffar våra förväntningar. Vi befarade att pandemin skulle bromsa tillväxten men intresset för solceller slår allt. Det säger Patrik Hermansson, chef för Strategi & Innovation på Öresundskraft.

Enligt Helsingborgs klimat- och energiplan ska en tiondel av helsingborgarnas el år 2035 komma från lokala solceller: 148 miljoner kilowattimmar (148 GWh).

– Vi tror att vi kan nå målet tidigare. Det kräver visserligen minst en 17-procentig tillväxt varje år men det stora engagemanget från privat- och företagskunder, flera aktiva solcellsföretag, volatila elpriser och en offensiv energipolitik driver på utvecklingen, menar Patrik Hermansson.

Regeringen har beslutat att ersätta investeringsstödet med ett grönt skatteavdrag för privatpersoner. Samtidigt räknar staten upp energiskatten varje år. Det gör att besparingen ökar med egenproducerad el som är skattebefriad.

– En annan viktig fråga är den om eleffekt. Solel produceras dagtid men elbehovet är störst på kvällen. Solceller i kombination med batterier för lagring kan då bidra med eleffekt, säger Patrik Hermansson.

­– Inom några år har vi tusentals solcellsanläggningar i våra nät och vi förbereder som bäst för det, bland annat byter vi ut 100 000 elmätare under kommande år.