Under sommaren är det dags för fjärrkylan att byggas ut.

Skeppsbron vid Munksjöns södra del växer fram i snabb takt. Allteftersom området byggs ut behöver infrastruktur, så som fiber, värme, el och kyla, komma på plats. Under sommaren är det dags för fjärrkylan att byggas ut och därför kommer en del av gång- och cykelvägen att stängas av vid södra delen av Munksjön.

Fjärrkyla är en av Jönköping Energis tjänster som levereras till fastigheter inom Jönköpings tätort. Det finns ett ledningsnät i Jönköping som leder fjärrkylavattnet till de olika fastigheterna. Kylvatten hämtas från Vättern på 68 meters djup.

– Att använda kylan från Vättern är ett klimatsmart sätt att kyla fastigheter. Den stora miljövinsten är att den ersätter el, och på så sätt minskar elanvändningen och koldioxidutsläppen, säger projektledare Jonas Wikström på Jönköping Energi. För att kunna erbjuda ett klimatsmart sätt till våra kunder för att kyla fastigheterna som byggs vid Skeppsbron behöver vi förstärka fjärrkylanätet.

Gång- och cykelvägen stängs av
Under sommaren, mellan vecka 25 och 38, kommer arbete att pågå. Under den tiden kommer en del av gång- och cykelvägen att vara avstängd vid södra delen av Munksjön.

– Anledningen till avstängningen är att vi behöver svetsa ihop ledningarna och sedan mata ut dem i Munksjön. Som steg två kommer ledningarna att sänkas till botten men under en period kommer de ligga synliga för förbipasserande, säger Jonas Wikström.